Ugdymo proceso organizavimas

VYKDOMŲ VEIKLŲ BEI UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Atsisiųsti

Pamokų ir pertraukų laikas

Mokslo metų trukmė

Klasė Ugdymo proceso Pusmečiai Ugdymo proceso trukmė dienomis  
pradžia pabaiga
I pusmetis II pusmetis
Priešmokyklinio ugdymo grupės 09-01 05-31 09-01/

01-19

01-22 05-31 160  
1-4 09-01 06-11 09-01/

01-19

01-22

06-11

175  
5-8 09-01 06-26 09-01/

01-19

01-22

06-26

185  
I-II 09-01 06-26 09-01/

01-19

01-22

06-26

185  
III 09-01 06-18 09-01/

01-19

01-22

06-18

180  
IV 09-01 06-04 09-01/

01-19

01-22

06-04

170  

Mokinių atostogų laikas

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (šv. Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos atostogos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02

 

2024-04-05
Vasaros

priešmokyklinio ugdymo grupei

2024-06-01 2024-08-31
Vasaros 1-4 klasių 2024-06-12 2024-08-31
         Vasaros 5- 8, I-IIg

               III g. kl.

               IVg kl.

2024-06-27

             2024-06-19

2024-06-05

2024-08-31

2024-08-31

2024-08-31

Papildomos atostogos priešmokyklinei ugd. gr. 2024-02-26

2024-04-08

2024-03-01

2024-04-10

Ugdymo planas 2023/2024 m.m.

Parsisiųsti

Pamokų tvarkaraštis 2022/2023m.m.  II pusmetis

Parsisiųsti

Pamokų tvarkaraštis 2022/2023m.m.  I pusmetis

Parsisiųsti

Pradinių klasių tvarkaraštis 2022/2023m.m. II pusmetis

Parsisiųsti

Pradinių klasių tvarkaraštis 2022/2023m.m. I pusmetis

Parsisiųsti

Mokymo namuose II-ojo pusmečio tvarkaraštis

Parsisiųsti

Klasių valandėlių vedimo II-ojo pusmečio tvarkaraštis

Parsisiųsti

Neformaliojo ugdymo II-ojo pusmečio tvarkaraštis

Parsisiųsti

Projektinių darbų II pusmečio tvarkaraštis

Parsisiųsti

Spec. pedagogės – logopedės pratybų tvarkaraštis

Parsisiųsti

Ugdymo planas 2022/2023m.m.

Parsisiųsti

Projektas „Žaliųjų ir vidinių edukacinių erdvių kūrimas Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje“ 2022/2023m.m.

Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DALYKŲ, DALYKŲ KURSŲ, DALYKŲ MODULIŲ, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIRINKIMO, KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PRIĖMIMO IR UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKA

Parsisųsti