Ugdymo proceso organizavimas

VYKDOMŲ VEIKLŲ BEI UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Atsisiųsti

Pamokų ir pertraukų laikas

 

Mokinių atostogų laikas

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2022-11-05
Žiemos (šv. Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos atostogos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19

 

2022-04-22
Vasaros

priešmokyklinio ugdymo grupei

2022-06-01 2022-08-31
Vasaros 1-4 klasių 2022-06-10 2022-08-31
         Vasaros 5- 8, I-IIg

               III g. kl.

               IVg kl.

2022-06-27

             2022-06-17

2022-05-27

2022-08-31

2022-08-31

2022-08-31

Papildomos atostogos priešmokykliniai ugd. gr. 2022-02-21

2022-04-25

2022-02-25

2022-04-27

 

Mokslo metų trukmė

Klasė Ugdymo proceso Pusmečiai Ugdymo proceso trukmė dienomis  
pradžia pabaiga
I pusmetis II pusmetis
Priešmokyklinio ugdymo grupės 09-01 05-31 09-01/

01-21

01-24 05-31 160  
1-4 09-01 06-09 09-01/

01-21

01-24

06-09

175  
5-8 09-01 06-23 09-01/

01-21

01-24

06-23

185  
I-II 09-01 06-23 09-01/

01-21

01-24

06-23

185  
III 09-01 06-16 09-01/

01-21

01-24

06-16

180  
IV 09-01 05-26 09-01/

01-21

01-24

05-26

165  

 

Pamokų tvarkaraštis

Parsisųsti

Pradinių klasių tvarkaraštis

Parsisųsti

Ugdymo planas 2021/2022m.m.

Parsisųsti 

Ugdymo planas 2020/2021m.m.

Parsisųsti 

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DALYKŲ, DALYKŲ KURSŲ, DALYKŲ MODULIŲ, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIRINKIMO, KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PRIĖMIMO IR UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMO TVARKA

Parsisųsti