Metinis veiklos planas

Mokyklos veiklos prioritetas:

,,Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“

          /Johanesas Bobrovskis/        

Tikslas – įtraukti kiekvieną gimnazijos bendruomenės narį į aktyvų mokyklos gyvenimą užtikrinant ugdymo kokybę, mokinių asmeninės pažangos augimą, saugią aplinką.

        Uždaviniai:

  1. Gerinti šeimos, socialinių partnerių, gimnazijos bendravimą bei bendradarbiavimą siekiant aukštesnių ugdymo(si) rezultatų.
  2. Efektyvinti pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui vykdant įtraukųjį ugdymą.
  3. Stiprinti bei plėtoti savivaldį, integralų, patyriminį ugdymą(si).
  4. naudoti inovatyvius mokymosi įrenginius ugdymo(si) procese, stiprinant kolegialų bendradarbiavimą ir materialinę bazę.

 

Metinis veiklos planas  2024 metams

Parsisiųsti

Metinis veiklos planas  2023 metams

Parsisiųsti

Vidaus darbo priežiūros planas  2023 – 2024 m.m.

Parsisiųsti