Gimnazijos mokytojai ir specialistai

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  

Išsilavinimas

 

Pareigos Elektroninis paštas
1 Marytė Gečienė Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė maryte.geciene@gmail.com
2 Irena Skrodenytė Aukštasis Rusų kalbos vyresnioji mokytoja  

irenask14@gmail.com

 

3 Sonata Jončienė Aukštasis Istorijos mokytoja metodininkė,

pilietiškumo pagrindų, geografijos mokytoja metodininkė

sonata.jonciene@gmail.com
4 Egidija Jurkšaitienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  egidija15@gmail.com

 

5 Vaida Aukštkalnienė Aukštasis Anglų kalbos vyresnioji mokytoja luotytev@gmail.com
6 Aida Šimkaitienė Aukštasis Karjeros ugdymo- žmogaus saugos vyresnioji mokytoja aidasimkaitiene@gmail.com
7 Rasa Šlajienė Aukštasis Etikos mokytoja metodininkė r.slajiene@gmail.com
8 Rima Navickienė  

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė ri.navickiene@gmail.com
9 Rita Valiukienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė rvrita12@gmail.com
10 Sigita Juškevičienė Aukštasis Anglų kalbos  mokytoja metodininkė sigitajusk@gmail.com

 

11 Janina Kovalenkienė Aukštasis Vokiečių kalbos mokytoja jkovalenkiene@gmail.com

 

12 Jūratė Lalaitė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  juratelalaite@gmail.com
13 Laima Jakubauskienė Aukštasis Matematikos vyresnioji mokytoja laima.jakubauskiene@gmail.com

 

14 Vidutė Stankuvienė Aukštasis Geografijos, technologijų vyresnioji mokytoja s.vidute@gmail.com

 

15 Vaidas

Verpečinskis

Aukštasis Fizikos – matematikos  vyresnysis mokytojas vaidukas@gmail.com
16 Airida Čiužauskaitė Aukštasis Tikybos mokytoja airidac@gmail.com
17 Edita Bartkienė Aukštasis Muzikos mokytoja metodininkė  

jovarai2@yahoo.com

 

18 Jūratė Kriaučiūnienė Aukštasis Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė jurajte@gmail.com
19 Loreta Stonienė Aukštasis Informacinių technologijų-ekonomikos vyresnioji mokytoja loreta.stoniene1@gmail.com
20 Virginija Motėkaitienė Aukštasis Chemijos vyresnioji mokytoja virginijamotek@gmail.com
21 Asta Dapšienė  Aukštasis Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė asta.dapsiene@gmail.com
22 Eligijus Kriaučiūnas Aukštasis Fizinio ugdymo-dailės vyresnysis mokytojas eligijus1967@gmail.com

 

23 Ieva Čerkauskienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja cerkauskiene.ieva@gmail.com
24 Lina Masedunskienė Aukštasis vyresnioji spec. pedagogė (mokymas namuose)  

liinnuti@gmail.com

 

 

 

25 Laura Stūronienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė  

laurasturoniene13@gmail.com