Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

Rima Auštrienė – pirmininkė

Laura Grodeckienė – narė

Edita Bartkienė – narė

Dovilė Jakubavičienė – narė 

Egidija Jurkšaitienė – narė

Irena Taliatienė – narė

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės                                                                          darbo planas

                                                       2021-2022 m. m.

Parsisiųsti

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės darbo planas

2020-2021 m. m.

Tikslas: Atkreipti dėmesį į probleminius mokyklos veiklos aspektus ir stiprinti įsivertinimą kaip kasdienę refleksiją, savistabą, dialogą.

Parsisiųsti

Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara

Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema

Plačiojo įsivertinimo anketos 2020  rezultatai

Parsisųsti