Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

Rima Auštrienė – direktorė;

Laura Grodeckienė – neformaliojo ugdymo mokytoja – bibliotekininkė ;

Egidija Jurkšaitienė – pradino ugdymo vyresnioji mokytoja.

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės                                                                          darbo planas

                                                       2023-2024 m. m.

Parsisiųsti

Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Priedas Nr. 1. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara

Priedas Nr. 2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema

Plačiojo įsivertinimo anketos 2020  rezultatai

Parsisųsti