Pailgintos dienos grupė

 

SPRENDIMAS  DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-43 „DĖL PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Parsisiųsti

 PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Grupės veiklos uždaviniai

  • gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
  • skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę.

Parsisųsti