Pailgintos dienos grupė

 

 PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Grupės veiklos uždaviniai

  • gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
  • skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę.

Parsisųsti