Ikimokyklinis ugdymas

 PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

  1. Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo programaVaikyste, nusijuok“, patvirtinta Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai“ .
  2. Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Vaikyste, nusijuok“ papildoma ilgalaikiu ugdomosios veiklos 2020/2021 m.m. planu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V – 85 „Dėl ikimokyklinio ugdymo programos „Vaikyste, nusijuok“ tvirtinimo“.
  3. Ugdymo veiklos sritys:
  • ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, bendradarbiauti, plėtoti vaikų socialinę-kultūrinę patirtį.
  • ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.
  • plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti.
  • ugdyti higienos įgūdžius skatinant vaikus būti savarankiškais, rodant asmeninį pavyzdį.

Ikimokyklinio ugdymo programa 2021-2022m.m.

Parsisiųsti

Ikimokyklinio ugdymo programa 2020-2021m.m.

Parsisųsti

DĖL PRITARIMO PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI

Parsisųsti

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOJE, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti