Darbo taryba

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos darbo taryba

  1. Sonata Jončienė – istorijos mokytoja metodininkė.
  2. Jūratė Lalaitė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
  3. Irena Jonkaitienė – pagalbinė darbuotoja.

DARBO TARYBOS KOMPETENCIJA

  • Teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.
  • Inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar Darbo tarybos ir darbdavio susitarimų
  • Dalyvauti sprendžiant darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio darbovietės darbuotojų susirinkimą, suderinus su darbdaviu susirinkimo datą, laiką ir vietą.
  • Atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar Darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.