Socialinė pedagogė

 

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS

socialinės pedagogės

Rasos Šlajienės

DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaDarbo laikas
Pirmadienis7.00 – 12.00

12.00 – 12.30 Pietų pertrauka

12.30 – 18.00

Antradienis7.00 – 12.00

12.00 – 12.30 Pietų pertrauka

12.30 – 18.00

Trečiadienis7.00 – 12.00

12.00 – 12.30 Pietų pertrauka

12.30 – 18.00

Ketvirtadienis7.00 – 12.00

12.00 – 12.30 Pietų pertrauka

12.30 – 18.00

Penktadienis

 

7.00 – 12.00

12.00 – 12.30 Pietų pertrauka

12.30 – 17.00

  

Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Svarbiausi socialinio pedagogo uždaviniai

  • būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais:
  • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
  • socialinis pedagogas padeda klasės auklėtojui individualiai dirbti su vaikais, turinčiais elgesio sutrikimų, taip pat su socialiai remtinų šeimų vaikais, skurde gyvenančiomis šeimomis;
  • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės auklėtojų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti vaikams;
  • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaiko adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.

Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas kartu dirba su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio  gimnazijos  socialinės pedagogės 

Rasos Šlajienės   veiklos planas 2023/2024 m.m.

Parsisiųsti