Tvarkos

PAGĖGIŲ sav. vilkyškių johaneso bobrovskio gimnazijos MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO ir nuomos TVARKOS APRAŠAS
Parsisiųsti
Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023M.

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS        ANTIGENŲ TESTŲ REZULTATŲ FIKSAVIMO TVARKA

 Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS
Parsisiųsti
VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJOS PASISKIRSTYMO ATSAKOMYBE UŽ VYKDOMAS GIMNAZIJOJE VEIKLOS SRITIS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PEDAGOGAMS KURUOJANČIŲ VADOVŲ SKYRIMO, GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PASKIRSTYMO VADOVAMS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO  TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS
Parsisiųsti
PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKA

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  PATALPŲ IR MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ  NAUDOJIMOSI TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV.  VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS
Parsisiųsti
VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ  DARBO,  PRIĖMIMO  Į  DARBĄ, ATLEIDIMO  IŠ  DARBO  IR  PAVADAVIMO  TVARKA

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Parsisiųsti
VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  MOKINIŲ ASMENS IR KLASĖS SEGTUVŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti