Nuotolinis mokymas

 

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU KRITERIJŲ APRAŠAS

Parsisiųsti

NUOTOLINIO MOKYMO PATIRTIS

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO UGDYMO PROCESO VYKDYMO TIESIOGINIU KONTAKTINIU BŪDU KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti