Komandos ir darbo grupės

Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda

Rima Auštrienė, direktorė – komandos pirmininkė;

Rima Navickienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė;

Sonata Jončienė, istorijos mokytoja metodininkė – narė;

Vidutė Stankuvienė, geografijos- technologijų vyresnioji mokytoja – narė;

Egidija Jurkšaitienė, vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja – narė.

 

Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupė

Vidutė Stankuvienė, vyresnioji geografijos- technologijų mokytoja;

Rita Valiukienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Rasa Šlajienė , etikos mokytoja – socialinė pedagogė metodininkė;                           

Asta Gečienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;                                                               

Eligijus Kriaučiūnas, vyresnysis dailės- fizinio ugdymo mokytojas.

 

Tikslas:

Formuoti jaukias ir saugias mokymosi aplinkas, visapusiškai informuoti visuomenę apie veiklą, išskirtinumą, pasiekimus bei kurti palankią nuomonę apie ją.

 Uždaviniai:

 1.  Kurti jaukią, informatyvią gimnazijos aplinką;                                                                   2. Tenkinti mokinių mokymosi poreikius, tobulinant  mokymo ir mokymosi sąlygas;                                                                                                                                                     3. Stiprinti teigiamą gimnazijos, kaip vietos bendruomenės kultūros ir emocinio saugumo įvaizdį;                                                                                                                 4. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius, kurti naujus.

Įvaizdžio formavimo grupės veiklos planas 2022/2023m.m.

 Parsisiųsti

 

Įvaizdžio formavimo grupės veiklos planas 2020/2021m.m.

Parsisųsti

IKT koordinatoriai

Loreta Stonienė, Vaidas Verpečinskis, Rita Valiukienė

Veiklos tikslas – informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese.

Veiklos uždaviniai:

  1. Rūpintis mokyklos informacinės sistemos plėtra;
  2. Užtikrinti mokyklos pedagogų informacinio raštingumo kvalifikacijos raidą;
  3. Padėti mokytojams integruoti informacines technologijas į įvairių dalykų mokymą.

IKT koordinatorių veiklos planas

Parsisųsti

Darbo grupė gimnazijos veiklos planui 2021 metams parengti

Parsisųsti

Darbo grupė strateginiam gimnazijos planui 2020-2025 metams parengti

Parsisiųsti