Asmens duomenų apsauga

 

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS INFORMACIJOS  APIE  GIMNAZIJOS VEIKLĄ VIEŠO SKELBIMO  TVARKOS   APRAŠAS

Parsisųsti