Biblioteka

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS  VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI  BIBLIOTEKA – SKAITYKLA TVARKA

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR UGDYMO PRIEMONĖMIS BEI JŲ APSKAITOS, SAUGOJIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ,

  Bibliotekos veiklos programa 2021 metams

Prioritetai:

1 .Visapusiškai tenkinti mokyklos  bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

2. Bibliotekos informacinės sistemos tobulinimas, bibliotekos internetinės svetainės naujinimas.

Tikslai:

  1. Optimizuoti bibliotekos informacinio centro darbą.
  2. . Sistemingai vykdyti bibliotekos šviečiamąją, informacinę veiklą .
  3.  Kryptingai organizuoti mokinių bei pedagogų bibliotekinį informacinį aptarnavimą. 
  4. Bendradarbiaujant tobulinti profesinę kompetenciją, dalintis gerąja patirtimi su kitų mokyklų bibliotekų darbuotojais

Atsisųsti

Bibliotekininkės

Lauros Grodeckienės

DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 07:45 – 12:00 – Bibliotekininko darbas.

12:00 – 12:30 – Pietų pertrauka.

12:30 – 14:30 – Bibliotekininko darbas.

14:30 – 15:15 – Pedagoginis darbas

15:15 – 16:15 – Bibliotekininko darbas.

Antradienis 07:45 – 12:00 – Bibliotekininko darbas.

12:00 – 12:30 – Pietų pertrauka.

12:30 – 12:55 – Bibliotekininko darbas.

12:55 – 14:30 – Pedagoginis darbas

14:30 – 16:15 – Bibliotekininko darbas.

Trečiadienis 07:45 – 12:00 – Bibliotekininko darbas.

12:00 – 12:30 – Pietų pertrauka.

12:30 – 13:15 – Bibliotekininko darbas.

13:15 – 15:00 – Pedagoginis darbas

15:00 – 16:15 – Bibliotekininko darbas.

Ketvirtadienis 07:45 – 12:00 – Bibliotekininko darbas.

12:00 – 12:30 – Pietų pertrauka.

12:30 – 16:15 – Bibliotekininko darbas.

Penktadienis

 

07:45 – 12:00 – Bibliotekininko darbas.

12:00 – 12:30 – Pietų pertrauka.

12:30 – 13:00 – Bibliotekininko darbas.

13:00 – 16.15 – Bibliotekininko darbas.