Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS             

  1. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-134 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ bei Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo“ Priešmokyklinio ugdymo programa 2020/2021 m.m. patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V – 85 „Dėl priešmokyklinio ugdymo programos tvirtinimo.
  2. Priešmokyklinės ugdymo grupės gimnazijoje veiklos trukmė per dieną 4 val. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas ir vyksta integruotai. Veiklos sritys:
  • Komunikacinė veikla (gimtoji kalba – kalba, kuria vaikas mokysis, bendraus),
  • Meninė veikla (dailė, muzika, šokis, vaidyba),
  • Pažintinė veikla (kultūrinė, gamtinė aplinka, elementarūs matematiniai vaizdiniai),
  • Kūno kultūra ir sveikata,
  • Socialinė veikla.   

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022 m.         

 Parsisiųsti

Priešmokyklinio ugdymo programa 2021-2022m.m.

Parsisiųsti

Priešmokyklinio ugdymo programa 2020-2021m.m.

Parsisiųsti