Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

Parsisiųsti

          Gimnazijos tarybos vardinis  narių sąrašas 2021-2022 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Mokytojai

Rasa ŠlajienėGimnazijos tarybos pirmininkė
Loreta StonienėSekretorė
Dovilė JakubavičienėNarė
Vidutė StankuvienėNarė
Asta DapšienėNarė

Tėvai

 
Eligijus KriaučiūnasNarys
Ieva ČerkauskienėNarė
Dalia KliunkienėNarė
Evelina-Popendikytė StonienėNarė
Kristina BardauskienėNarė

Mokiniai

 
Vilius PociusNarys
Austėja JonkaitytėNarė
Eva GrodeckaitėNarė
Kamilė MajoravičiūtėNarė
Raimonda JanuškevičiūtėNarė

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS  TARYBOS

VEIKLOS PLANAS

Gimnazijos  tarybos veiklos tikslas 2023-2024 m. m.:

Visos gimnazijos bendruomenės glaudus bendradarbiavimas, ugdant sąmoningą, atsakingą, brandžią asmenybę, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.

 

Uždaviniai:

  1. Stiprinti gimnazijos savivaldos funkcijas siekiant visų gimnazijos savivaldos institucijų glaudaus bendradarbiavimo.
  2. Skatinti gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimą.
  3. Plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą mokykloje;
  4. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką
  5. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos gimnazijai ir kitas bendruomenėje atsiradusias problemas.

 

Laukiamas rezultatas:

Gimnazijos  tarybos veikla padės sutelkti  bendruomenę ugdymo proceso kokybės gerinimui , uždavinių įgyvendinimui. Didesnis dėmesys bus skiriamas bendrajai elgesio kultūrai, plėtojamas  socialinis  ir emocinis ugdymas  gimnazijoje.

Parsisiųsti