Misija,vizija

Veiklos filosofija

„Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“ (Johanesas Bobrovskis)

Vizija

Moderni, kaitai atvira gimnazija, ugdanti nuolat besimokantį, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį pilietį.

Misija

Gimnazija sudaro sąlygas įgyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo išsilavinimą saugioje aplinkoje, augti asmenybei, atskleisti savo individualumą, ugdytis nuolatinio mokymosi poreikį.

Vertybės

PAGARBA + BENDRADARBIAVIMAS + ATSAKOMYBĖ + KŪRYBINGUMAS = TOBULĖJIMAS