Viešieji pirkimai

 VIEŠŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ  DERINIMO  TVARKOS PATVIRTINIMAS

 Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAŽINTINEI – EDUKACINEI VEIKLAI, KULTŪRINEI, GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA 2023 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA 2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA 2020 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS UGDYMO PRIEMONIŲ PIRKIMO, PASKIRSTYMO TVARKA

Parsisiųsti