Viešieji pirkimai

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PAŽINTINEI – EDUKACINEI VEIKLAI, KULTŪRINEI, GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

Parsisiųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA 2020 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJA 2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisųsti

PAGĖGIŲ SAV. VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS UGDYMO PRIEMONIŲ PIRKIMO, PASKIRSTYMO TVARKA

Parsisųsti