Mokymosi pagalbos teikimas

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

Konsultacijų grafikas

II pusmetis

Parsisųsti

Mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų nuotoliniu būdu, konsultacijų grafikas 2021 m

Parsisųsti