Mokymosi pagalbos teikimas

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS  VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO 2022-2024 M.M. PLANAS

Parsisiųsti

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS  I pusmetis

Parsisiųsti

Mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų nuotoliniu būdu, konsultacijų grafikas 2021 m

Parsisųsti