Mokymosi pagalbos teikimas

VILKYŠKIŲ JOHANESO BOBROVSKIO GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti

 Konsultacijų grafikas 2021/2022 m.m.

I pusmetis

Parsisiųsti

Mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų nuotoliniu būdu, konsultacijų grafikas 2021 m

Parsisųsti