Vilkyškių priešgaisrinėje tarnyboje

2022 m. gegužės 5 d. 7 klasės mokiniai per žmogaus saugos pamoką lankėsi Vilkyškių priešgaisrinėje tarnyboje. Mokinius pasitiko ugniagesių gelbėtojų komanda. Papasakojo, kaip senovėje ir kokiomis priemonėmis buvo gesinami gaisrai. Pristatė naują ir modernią įsigytą gaisrinės automobilį, įrangą. Supažindino su ugniagesio gelbėtojo profesija, kuri laikoma viena svarbiausių šiuolaikinėje visuomenėje.

„ES klimato kaitos formavimas: Europos piliečiai kalba“

2022-04-29 „ES klimato kaitos formavimas: Europos piliečiai kalba.“ Prieš mėnesį Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos MEPA projekto vyresniosios ir jaunesniosios ambasadorės pakvietė gimnazistus į „Peer Parliament“. ES įgyvendindama Europos klimato paktą kvietė visus žmones atvirai diskusijai, kurioje būtų aptarti svarbiausi klausimai iš kasdieninio gyvenimo perspektyvos. Aptartus mūsų gimnazijos „Peer Parliament“ rezultatus, vyresniosios MEPA ambasadorės mokytojos Laura Grodeckienė ir Sonata Jončienė juos pateikė Europos klimato pakto svetainėje Europos Komisijai. Taip gavome oficialų kvietimą sudalyvauti nuotoliniame renginyje „ES klimato kaitos formavimas: Europos piliečiai kalba.“. 2022-04-29 vykusio renginio metu buvo pristatyti ir aptarti visų ES šalių „Peer Parliament“ diskusijų rezultatai šiomis trimis temomis: tvari energija, tvarus mobilumas, tvarus maistas ir vartojimas. Mintis, idėjas ir rezultatus šalių atstovai pristatė Europos Komisijos viceprezidentui Fransui Timmermansui ir kitiems ES politikos formuotojams. Renginyje, kartu su mokytojomis Sonata Jončiene, Vaida Aukštkalniene ir Laura Grodeckiene, sudalyvavo 20 gimnazistų iš I-III g klasių, taip integruojant istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos ir anglų kalbos pamokas. Pasibaigus renginiui ir įvykus refleksijai, mokiniai įvardino ką sužinojo naujo pristatytomis temomis bei pateikė po du argumentus, kaip po Europos klimato pakto konferencijos pakito jų požiūris į klimato kaitos globalią problemą ir kuriamą ateities Europą, kaip neutralų žemyną.

Respublikinė 1 – 4 klasių mokinių konferencija ,,Tautosakos skrynią pravėrus“

Balandžio 29 d. Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazijos mokinės Karina Ragauskaitė ir Ugnė Paužaitė dalyvavo respublikinėje 1 – 4 klasių mokinių konferencijoje ,,Tautosakos skrynią pravėrus“. Konferencija skirta įprasminti Seimo paskelbtus 2022 m. Sūduvos metus. Mergaitės Mažosios Lietuvos etnografinį regioną pristatė šišioniškių tarme. Atkreipė dėmenį į tarmės ypatumus. Pristatė tautinio kostiumo išskirtines detales. Supažindino su šio krašto tradiciniais valgiais ir pakvietė visus aplankyti nuostabų Pagėgių kraštą. Pristatymą užbaigė 3 ir 2 klasių mokinukai Mažosios Lietuvos šokiu. Mylėkime savo gimtinę ir didžiuokimės, kad esame lietuviai.
Pradinio ugdymo mokytojos Jūratė Kriaučiūnienė ir Rita Valiukienė

Jaunimo metų atidarymo renginys

2022-04-29 Vilniaus „Compensa” koncertų salėje vyko jaunimo metų atidarymo renginys. Mūsų mokyklos IIg klasės mokinės, jaunimo metų ambasadorės, Austėja Jonkaitytė, Ieva Palitauskaitė ir Guoda Eičaitė taip pat ten dalyvavo ir turiningai praleido laiką. Renginyje vyko galimybių mugė, oficialus renginio atidarymas, sveikinimo žodžiai, koncertavo tokios grupės kaip „Kvarta”, „Alterlucid” „Bloom”, „Dievaži” ir „8 kambarys”, įvyko Lietuvos jaunimo sostinės titulo perdavimo ceremonija iš Klaipėdos 2023 m. jaunimo sostinei Marijampolei, vyko diskusija „Ką man reiškia/ė būti jaunu?”. #jaunimopolitika #jauni2022 #EYY2022 #EuropeanyearOfYouth2022

Netradicinė kūrybinė edukacija „Taip ir gimsta pasakos”

Balandžio 28 d. Pasakų būrelio veikla persikėlė į Vilkyškių biblioteką. Čia vyko netradicinė kūrybinė edukacija „Taip ir gimsta pasakos” su bibliotekininke L. Norbutiene. Veikla skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei paminėti. Pirmokai kūrė savo pasaką, ją iliustravo. Dabar beliko laukti knygelės „Makso ir Gildos draugystė“ „išleidimo“, kurį sutiko atlikti bibliotekininkė Laimutė. Mažieji kūrėjai, paragavę kūrybinės duonos, suprato, kad tai-nelengvas darbas. Ačiū Vilkyškių bibliotekai už šiltą bendradarbiavimą.

Sveikos gyvensenos ugdymas

Balandžio 28 d. ketvirtokų fizinio ugdymo pamoka buvo skirta sveikos gyvensenos ugdymui. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė T. Lydekaitienė vedė užsiėmimą apie sveikus dantis, padėjo prisiminti ir dar geriau suprasti dantų sandarą. Kartu aiškinosi, kas padeda išsaugoti sveikus dantis, o kas jiems kenkia. Aptarė dantų priežiūros žingsnius, kurių svarbu laikytis, jeigu nori turėti gražią šypseną.

Bibliotekininko profesija

Balandžio 27 dieną šeštokai klasės valandėlės metu nagrinėjo temą „Bibliotekininko profesija“. Lydimi auklėtojos apsilankė Vilkyškių miestelio bibliotekoje. Apsilankymo tikslas – susipažinti su bibliotekininko profesija ir įgyti žinių apie bibliotekininko darbą, paskatinti juos planuoti savo karjerą ateityje. Šiais moderniais laikais bibliotekininkas – nuolat tobulėjantis, smalsus, kompetentingas žmogus, einantis koja kojon su šiuolaikinėmis technologijomis. Bibliotekininkai bene pirmieji visose srityse sužino viską, kas parašyta, atspausdinta, įrašyta įvairiose informacijos laikmenose. Mokiniai sužinojo, kad bibliotekininko darbas prasideda nuo gražaus ir malonaus bendravimo su bibliotekos lankytojais. Bibliotekininkas turi ne tik išduoti ir priimti knygas, bet ir padėti susirasti skaitytojui reikiamą informaciją, vykdyti informacijos paiešką. Be viso to, reikia atlikti įvairią dokumentų apskaitą, knygų komplektavimą, rūšiavimą bei visų knygų elektroninį katalogavimą. Bibliotekininkė Laimutė supažindino mokinius su sukauptais bibliotekos knygų fondais, jų išdėstymo tvarka, bibliotekos taisyklėmis. Ateityje reikia rinktis tokią profesiją, kuri patiktų, o bibliotekininko darbą gali pasirinkti tie, kurie myli knygas, bendravimą su žmonėmis, nori tobulėti bei padėti kitiems. Ačiū bibliotekininkei Laimutei už įdomų pasakojimą ir saldžias dovanėles!