Spalio 8 d. Pasakų būrelio veikla vyko gimnazijos lauko ugdymosi erdvėse-sodelyje. Pirmokai kūrė pasakos “Dangus griūva” interpretacijas. Nereikėjo nei miško dekoracijų-viskas po gimnazijos langais. Tik prireikė greitų kojų nuo griūvančio dangaus pasprukti. Mokytoja Jūratė Lalaitė

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse „Kaip saugiai aš keliauju į mokyklą“. Nugalėtojas 4 klasės mokinys Jokūbas Šeputis. Sveikiname!

Spalio 5 d. mero padėkomis buvo pasveikinti nusipelnę mokytojai. Administracija ir kolegos pasveikino mokytojus pedagoginės darbo sukakties proga.

Teatralizuotos ekskursijos  „Kai pono nėra namie…“ metu Zyplių dvaro istorija buvo pateikiama persikeliant į paskutiniojo grafo T. Potockio vadovavimo laikmetį, o dvaro dabartis pristatoma, kaip “ateities pranašystė”.

 Vėliau pedagogai dalyvavo edukacinėje programoje „Zanavykų ragaučius“. Svečius pasitiko „gaspadinė“ ir jos „mergučės“ ir ne tik vaišino, bet ir pasakojo apie zanavykiškų patiekalų istoriją. Puiki diena ir įdomi kelionė!

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 7 klasėje „Sakinio dalys“

Spalio 4 d. septintokai netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje įtvirtino sakinio dalių atpažinimo ir vartojimo įgūdžius. Iš ugdymosi sodo informacinių lentelių pasirinktus sakinius nagrinėjo sakinio dalimis, pristatė bendraklasiams, analizavo padarytas klaidas. Vėliau mokiniai atliko kūrybinę užduotį: pasirinktą ugdymosi sodelį pristatė 6-8 sakiniais, nustatė pavartotas sakinio dalis, aptarė jų raišką.

Spalio 4 d. Ig klasės mokiniai žinias apie kalbos dalių gramatinius požymius gilino netradicinėse ugdymosi aplinkose. Pirmiausia dirbdami poromis nagrinėjo burtų keliu atitekusios kalbos dalies pavyzdžius, pateiktus metodinėje priemonėje ant laiptų pakopų. Vėliau ugdymosi sode kūrė pastraipą apie rudenėjančią gamtą, pavartodami nurodytas kalbos dalis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netradicinė pamoka „Kodėl ruduo auksinis?“

Spalio 4 d. antrokai dalyvavo netradicinėje pamokoje ,,Kodėl ruduo auksinis?“. Mokiniai mokėsi įvertinti aplinkos sąlygas. Išmoko skirti pagrindines medžių rūšis. Įžvelgti spalvų, formų, garsų grožį. Žaidė judriuosius žaidimus, dalyvavo viktorinoje. Pailsėję, gerai nusiteikę grįžo į mokyklą.

Penktokų krikštynos

Spalio 1d. gimnazijoje vyko penktokų krikštynos. Ryte mokiniai kartu su dešimtokais padarė rytinę mankštą ir išmoko nuostabų šokį, pertraukų metu garsiai aidėjo koridoriuose skanduotė. Pamokos metu penktokai turėjo įrodyti savo drąsą ir įveikti krikštatėvių, sugalvotus įvairius išbandymus. Vaikai buvo drąsus, nepabijojo dešimtokų iššūkių ir viską puikiai įveikė. Šventės pabaigoje visi buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis ir pažymėjimais įrodančiais, kad jie jau gali pilnai žengti pro mūsų gimnazijos duris.

Rugsėjo 29 d. pirmokai per Gamtos ir menų integruotą modulį (Steam) Vilkyškių miestelyje stebėjo rudenėjančią gamtą ir atliko netradicines tiriamąsias veiklas “Medžių žievės atspaudai” ir “ Augalų subrandintos sėklos”. Gamtoje vykstantys stebuklai veda mažuosius pažinimo keliu.