Netradicinė 3 kl. mokinių gamtos mokslų pamoka „Elektrinių grandinių sudarymo labirintai” Tauragės Steam centre

Balandžio 9 d. 3 kl. mokiniams Tauragės Steam centre, Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijoje vyko netradicinė gamtos mokslų pamoka „Elektrinių grandinių sudarymo labirintai”. Mokiniai, dirbdami savarankiškai ar poroje, praktiniame darbe sujungė keturias skirtingas elektros grandines. Puikios edukatorės Jūratė ir Nijolė sudėtingas užduotis pavertė įdomiomis ir įveikiamomis. Buvo ugdomos pažinimo, kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijos. Trečiokai čia nori sugrįžti dar kartą…
Mokytoja J. Lalaitė