Netradicinė 3 klasės gamtos mokslų pamoka „Magnetų pasaulyje ” Tauragės STEAM centre

Gegužės 7 d. 3 kl. mokiniams Tauragės Steam centre, vyko netradicinė gamtos mokslų pamoka „Magnetų pasaulyje”. Trečiokai, savarankiškai dirbdami grupėse po 2-3, atliko tris bandymus su magnetais ir ugdė pažinimo bei komunikavimo kompetencijas. Refleksijos metu mokiniai pakartojo, ką sužinojo edukacijos metu, ir atsisveikino su Steam centro edukatorėmis iki rugsėjo.
Mokytoja J. Lalaitė