Ig – IIIg klasių moksleiviams ir mokytojoms įteiktos padėkos, atsiųstos Europos parlamento pirmininkės Robertos Metsolos (Strasbūras),

.

 

Metodinė diena „Įprasminantis ugdymas“

2022-06-10 gimnazijos pedagogai gilino žinias metodinėje dienoje „Įprasminantis ugdymas“. Šiuolaikinėje pamokoje ypač svarbus teorinių žinių siejimas su gyvenimo praktika, kritinio mąstymo ugdymas, STEAM metodikos taikymas. Pradinio ugdymo mokytojos Egidija Jurkšaitienė ir Jūratė Lalaitė, anglų kalbos mokytoja Vaida Aukštkalnienė, chemijos mokytoja Virginija Motėkaitienė, geografijos ir technologijų mokytoja Vidutė Stankuvienė pasidalijo įprasminančio ugdymo patirtimi. Parengtuose pranešimuose pristatė vykdytas projektines veiklas, analizavo patyriminio ugdymo naudą ir sunkumus, aptarė pamokų STEAM centre įspūdžius. Džiugu, kad gimnazijoje sistemingai vykstantis kolegialus mokymasis ugdo prasmingą ir pagarbų mokytojų tarpusavio dialogą, padeda kurti mokymuisi palankų mikroklimatą.

Ketvirtokų rankose Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimai. Mokytoja Egidija Jurkšaitienė į penktą klasę išlydėjo 20 mergaičių ir berniukų. Sėkmingo tolesnio mokyklinio kelio mokiniams linkėjo pirmoji mokytoja.

  7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje rusų-vokiečių kalbos pamokoje „Kartojame žaisdami“. Nors lietus sutrukdė žaisti lauko erdvėse, žaismingos nuotaikos netrūko klasėje. Pamokos metu mokiniai per žaidimus pasikartojo žodyną, minė mįsles, pagilino komunikavimo, bendradarbiavimo įgūdžius.

Tauragės rajono konferencija „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams“

2022-06-01 Mokytojai Marytė Gečienė, Vaidas Verpečinskis ir 6 mokiniai dalyvavo Tauragės rajono konferencijoje „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams“, kurioje išklausė 4 mokslininkų pranešimus apie STEAM reikšmę mokytojams ir mokiniams, apie žaliąją energetiką, robotiką ir plaukų plovimo chemines priemones. Vėliau komandos dirbo grupėse: robotikos, saulės įdarbinimo grupėje ir biochemijos laboratorijoje, kur mokiniai susipažino su mokymosi galimybėmis šiame atviros prieigos centre.

Viešvilės rezervatas – unikali gamtinė sistema

Netradicinė pamoka Viešvilės rezervate 7 klasėje „Viešvilės rezervatas – unikali gamtinė sistema“ . Pamokoje sužinojo kuo skiriasi aukštapelkė nuo žemapelkės, kas gyvena ir auga rezervato teritorijoje, kodėl aukštapelkėje skurdžios augimo sąlygos, lankėsi nuostabiame lankytojų centre ir stebėjo tikrus kurtinius, aiškinosi, ar jie tikrai kurti, kodėl nyksta.

Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Ugdymosi sodas“ I g klasėje

Ig klasės mokiniai netradicinėje lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje pristatė parengtas kalbas tema „Ugdymosi sodas“. Prieš tai dirbdami poroje susiformulavo konkrečią temą, rinko medžiagą, sudarė kalbos planą ir kūrė kalbą. Mokinius sudomino šios temos: „Samanų sodas“, „Vabzdžių viešbutis“, „Fosilijos“, „Žolininkė Eugenija Šimkūnaitė“, „Ugdymosi sodo medžiai“, „Alpių kalnų sodelis“.