Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2022 metais baigėsi. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Norime pasidžiaugti, jog mūsų gimnazija jau trečią kartą tapo nugalėtoja. Visos gimnazijos bendruomenės – mokinių, mokytojų, aptarnaujančio personalo – pastangų dėka turime vienas iš geriausių ugdymosi erdves.

Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 15 d. Vilkyškių evangelikų bažnyčioje vyko Brandos atestatų įteikimo šventė. Į naują gyvenimo etapą išleista 11 LVIII laidos abiturientų. Už aukštus akademinius pasiekimus Kamilė Majoravičiūtė buvo apdovanota Mero padėka ir dovana. Skambiomis dainomis ir giesmėmis Emilija Mackevičienė pasveikino jaunimą. Sėkmės jums nelengvame, bet labai įdomiame gyvenimo kelyje!

Ig – IIIg klasių moksleiviams ir mokytojoms įteiktos padėkos, atsiųstos Europos parlamento pirmininkės Robertos Metsolos (Strasbūras),

.

 

Metodinė diena „Įprasminantis ugdymas“

2022-06-10 gimnazijos pedagogai gilino žinias metodinėje dienoje „Įprasminantis ugdymas“. Šiuolaikinėje pamokoje ypač svarbus teorinių žinių siejimas su gyvenimo praktika, kritinio mąstymo ugdymas, STEAM metodikos taikymas. Pradinio ugdymo mokytojos Egidija Jurkšaitienė ir Jūratė Lalaitė, anglų kalbos mokytoja Vaida Aukštkalnienė, chemijos mokytoja Virginija Motėkaitienė, geografijos ir technologijų mokytoja Vidutė Stankuvienė pasidalijo įprasminančio ugdymo patirtimi. Parengtuose pranešimuose pristatė vykdytas projektines veiklas, analizavo patyriminio ugdymo naudą ir sunkumus, aptarė pamokų STEAM centre įspūdžius. Džiugu, kad gimnazijoje sistemingai vykstantis kolegialus mokymasis ugdo prasmingą ir pagarbų mokytojų tarpusavio dialogą, padeda kurti mokymuisi palankų mikroklimatą.

Ketvirtokų rankose Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimai. Mokytoja Egidija Jurkšaitienė į penktą klasę išlydėjo 20 mergaičių ir berniukų. Sėkmingo tolesnio mokyklinio kelio mokiniams linkėjo pirmoji mokytoja.

  7 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje rusų-vokiečių kalbos pamokoje „Kartojame žaisdami“. Nors lietus sutrukdė žaisti lauko erdvėse, žaismingos nuotaikos netrūko klasėje. Pamokos metu mokiniai per žaidimus pasikartojo žodyną, minė mįsles, pagilino komunikavimo, bendradarbiavimo įgūdžius.

Tauragės rajono konferencija „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams“

2022-06-01 Mokytojai Marytė Gečienė, Vaidas Verpečinskis ir 6 mokiniai dalyvavo Tauragės rajono konferencijoje „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams“, kurioje išklausė 4 mokslininkų pranešimus apie STEAM reikšmę mokytojams ir mokiniams, apie žaliąją energetiką, robotiką ir plaukų plovimo chemines priemones. Vėliau komandos dirbo grupėse: robotikos, saulės įdarbinimo grupėje ir biochemijos laboratorijoje, kur mokiniai susipažino su mokymosi galimybėmis šiame atviros prieigos centre.