Pradinių klasių mokytojos metodinėje – praktinėje konferencijoje.

Gegužės 2 d. pradinių klasių mokytojos dalyvavo TAURAGĖS REGIONO PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖJE – PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE „Kas kitaip dirbant pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas?“ Stebėjo atviras pamokas 1-4 klasėse. Išklausė pranešimus apie pirmųjų metų, dirbant pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas, patirtį ir įžvalgas ruošiantis sėkmingam 2024-2025 m. m. darbui.