3 klasės tėvų susirinkimas

Lapkričio 16 d, gausus 3 kl. mokinių tėvelių būrys skubėjo į klasės tėvų susirinkimą. Čia visi prie puodelio arbatos klausė pranešimo ir dalyvavo diskusijoje apie sėkmę mokykloje ir kas ją lemia, susipažino su atnaujinta gimnazijos Vertinimo tvarka, aptarė ugdymo pasiekimus ir kylančias problema, dirbant pagal atnaujintas Bendrojo ugdymo programas. Aptarti artimiausi klasės renginiai ir suplanuoti ateinantys. Ačiū visiems dalyvavusiems už bendrystę ir skirtą laiką. Mokytoja J. Lalaitė