Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – „KALĖDOS ŠIAURĖJE”

Lapkričio 15 d. 3 kl. mokinių projekto „Augame skaitydami“ veikla, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei paminėti, vyko bibliotekoje. Šių metų tema-KALĖDOS ŠIAURĖJE. Bibliotekininkė Laura papasakojo apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atsiradimą ir reikšmę, priminė A.Lindgren biografiją. Trečiokai žvakių šviesoje skaitė ištraukas iš knygos „Emilis iš Lionebergos”, skyriaus „Naujos Emilio išdaigos”. Šioje dalyje jautriai perteikiama tikrą Kalėdų dvasia, kai dalijamasi su stokojančiais ir vargstančiais. Mokiniai aptarė skaitytas ištraukas, suklijavo jas 168 cm ilgio juostą, net sulaukė netikėto laiško ir cukruotų riestainių iš Emilio- štai kiek netikėtumų ir staigmenų lydėjo skaitinius „Auštant“. Kalėdų dvasia jau keliauja pas mus- atverkime jai savas duris…
Mokytoja J. Lalaitė