Netradicinė ugdymosi diena „Mažosios Lietuvos regionas”

2023-10-26 dieną 6 klasės mokiniai dalyvavo netradicinės ugdymosi dienos veiklose, skirtose susipažinti su Mažosios Lietuvos regiono istorine raida, kultūra, papročiais ir tradicijomis bei paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje moksleiviai dalyvavo integruotose istorijos – geografijos edukacinėse pamokose „Klaipėdos krašto mokyklos“, „Senovės lietuvininkų buitis ir rūbai“ bei orientaciniame žaidime „Pažink senąjį Šilutės dvarą“. Dalyvaudami įvairiose veiklose, klausydamiesi edukatorių pasakojimų, tyrinėdami ekspozicijų sales, eksponatus, užduočių lapuose kaupdami informaciją, įgijo naujų žinių apie Rytų Prūsijos dvarų kultūrą, Mažosios Lietuvos mokyklos raidą, jos ypatumus, praktiškai išbandė buvusį mokyklinį inventorių ir mokymo priemones. Susipažino su XIX a.pab. – XX a. pr. lietuvininkų baldais, darbo ir buities įrankiais, šišioniškių kalba, moterų ir vyrų tautinio kostiumo išskirtinumu iš kitų Lietuvos regionų. Edukacijų pabaigoje atliktos įsivertinimo užduotys parodė, kad mokiniai buvo smalsūs, aktyvūs, puikiai nusiteikę darbui, įgijo daug naujų žinių, kurias pritaikys savo gyvenimiškose patirtyse. Netradicinę ugdymosi dieną auklėtiniams organizavo klasės vadovė, kuri siekė geriau pažinti kiekvieną mokinį netradicinėse aplinkose, taip pat stiprinti klasės mikroklimatą bei bendruomeniškumą. Istorijos, geografijos mokytoja, 6 klasės auklėtoja Sonata Jončienė