Šokime kartu

Rugsėjo 22 dieną baigėme Europos Judumo savaitės renginius. Visuotiniu “Šokime kartu“ renginiu  Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos 1-4 klasių mokiniai  ir visa mokyklos bendruomenė rinkosi mokyklos kiemelyje, kur jų laukė Gabija, Aneta ir Gabrielė – MEPA jaunesniosios ambasadorės. Merginos mokė šokio judesių, išmokė šokti du pačių sukurtus šokius. Pasibaigus renginiui mokiniai ypač mažesniųjų klasių prašė dar kartoti pirmą šokį, kurį noriai šoko dar ir dar. Visoms klasėms buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą Judumo savaitės renginuose.     

Visuomenės sveikatos priežiūros  specialistė Teresė Lydekaitienė