Integruotas lietuvių kalbos-etikos modulis „Pasitikėjimas savimi“ 6 klasėje

Lapkričio 9 dieną 6 klasei vyko integruotas lietuvių kalbos-etikos modulis „Pasitikėjimas savimi“. Visi sutarė, kad tai svarbi tema. Modulio tikslas buvo ugdyti pasitikėjimą savimi, drąsiai reikšti nuomonę; turtinti lietuvių kalbos žodyną, tobulinti kalbos vartojimą, kultūringai diskutuoti. Buvo apibūdinami pasitikinčio savimi žmogaus gestai ir kalba. Pateikiami pavyzdžiai, kaip ugdyti pasitikėjimą savimi, draugais ir aplinka. Mokiniai atliko ugdymosi sodelyje individualią užduotį „O aš esu!..“, vėliau drąsiai pristatė, aptarė. Bendraudami ir bendradarbiaudami žaidė pasitikėjimo savimi ir kitais žaidimą. Taigi, pasitikėti savimi svarbu, nes dažniausiai pasiseka tiems, kurie savimi pasitiki.