Spalis – Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo.

Spalis – Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Tema „Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį“. Visą spalio mėnesį Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko įvairūs integruoti skaitymai bibliotekoje. Pirmieji į biblioteką užsuko antrokai su mokytoja Jūrate L. Netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje perskaitę „Pasaka apie taiką“, diskutavo apie pasaulyje vykstančius neramumus, ką galime daryti, kad taikus, draugiškas bei harmoningas gyvenimas būtų mūsų aplinkoje. Skaitytą pasaką mokiniai integravo ir į dailės pamoką, kurioje kūrė teksto iliustracijas ir jas sukėlėme į parodą bibliotekoje. Kitą dieną į biblioteką atvyko trečiokai su mokytoja Jūrate K. Netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje buvo skaitytas tekstas iš knygos „Akmenukų pasakos“. Pastudijavę pasakos struktūrą, mokiniai kūrė filmą tekstu apie savo atsineštą akmenuką. Sukurtą pasaką užrašiau ir perskaičiau. Mokiniams buvo labai įdomu išgirsti ją. Ši pasaka iškeliavo į klasės archyvą. Filmas tekstu – puiki priemonė sutelkiant klasę į darnų ir harmoningą kolektyvą. Bibliotekoje sulaukiau ir pirmokų. Vieną pamoką turėjome pažintinę – aiškinomės, kur gyvena knygelės. Taip gimė piešinių paroda. Pažinę naują aplinką, pirmokai į biblioteką atkeliavo antrą kartą po savaitės. Netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje skaitė tekstą „Pelė“. Diskutavome apie draugystę klasėje, apie šiltus bendraklasių santykius. Pasikalbėję susipažinome su pelyte Švelnute ir katinėliu Pūkučiu, kuriuos pirmokai nuspalvino, o piešinukai džiugina bibliotekos lankytojus parodoje. Paskutinės spalio savaitės bėgyje vyko netradicinė tikybos ir etikos pamoka „Kilniaširdis medis“. Išklausę tekstą, padiskutavę apie vertybes, aštuntokai kūrė teksto iliustracijas, kurias sudėjo į knygą. Aštuntokai bibliotekon atėjo ir antrą kartą, kur diskutavome apie tai, jog skaitydami įvairius kūrinius galime gyventi taikiau  ir harmoningiau. Netradicinėje lietuvių kalbos pamokoje aštuntokai pristatė savo perskaitytas užklasinio skaitymo knygas bei pateikė rekomendacijas klasiokams. Bibliotekoje apsilankė ir penktokai. Netradicinė lietuvių kalbos pamoka su mokytojomis Rima ir Asta virto į perskaitytų, sukurtų ar įsivaizduojamų knygų pristatymo sceną. Į skaitymus įsijungė ir ikimokyklinio ugdymo grupė „Šypsenėlės“. Perskaitę pasaką „Ropė“, ją draugiškai pirštukų ir dažų pagalbą perkėlė į didelės ropės iliustraciją. Šis piešinys taip pat džiugina bibliotekos lankytojus.

Spalio 17-25 dienomis su socialine pedagoge Rasa Šlajiene vykdėme akcijas „Ar aplenktas vadovėlis?“ ir „Ar pamenu uniformos dėvėjimo tvarką?“ . Priminėme mokiniams taisykles. Vaizdas lankantis klasėse tikrai džiugino, nes dauguma moksleivių vadovėlių buvo „aprengti“, taip kaip ir mokiniai buvo apsirengę mokyklines uniformas. Patarėme, kaip neperkant aplankalų turėti tvarkingus vadovėlius. Ačiū moksleiviams ir jų tėveliams, kurie padeda tausoti vadovėlius. Taip pat džiugina moksleivių sąmoningumas laikantis mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos.   Bibliotekininkė Laura