Netradicinė integruota matematikos, fizikos ir biologijos pamoka.

2022-05-25 dešimtos klasės mokiniai vyko į netradicinę integruotą pamoką – ekskursiją į UAB „Tauragės vandenys“, kurią organizavo mokytojai L. Verpečinskienė, M. Gečienė ir V. Verpečinskis. Išvykos tikslas – suteikti tarpdalykinio turinio informaciją, sieti mokomąją medžiagą su aplinkoje vykstančiais reiškiniais, mokslo ir technikos pažanga. Mokomosios ekskursijos metu mokiniai sužinojo, kaip išgaunamas, valomas ir tiekiamas labai geros kokybės geriamas vanduo bei, kaip surenkamos, valomos buitinės, paviršinės nuotekos ir tvarkomas dumblas. Mokiniai iš arti susipažino su įmonės veikla, apžiūrėjo įrenginius.