Metodinė diena „Integralus, įprasminantis ugdymas“

Balandžio 21 d. gimnazijos pedagogai dalyvavo metodinėje dienoje „Integralus, įprasminantis ugdymas“. Mokytojai dalijosi integralaus mokymo 5-8 klasėse patirtimi, pradinių klasių pedagogės pristatė STEAM – mokymąsi per patyrimą. Iš viso išklausyti 5 pranešimai, kuriuose pristatyti pasiteisinę ugdymo metodai, projektinės veiklos privalumai, iškilę sunkumai. Mokytojų praktikų nuomone, integruoti dalykų moduliai ir STEAM ugdymas mokiniams patrauklūs, nes įtraukia į praktinę veiklą, ugdo kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.