„Peer Parliament“

 2022-03-17 gimnazijoje vyko „Peer Parliament“. Kas gi tai?… ES įgyvendindama Europos klimato paktą kviečia visus žmones atvirai diskusijai, kurioje būtų aptarti svarbiausi klausimai iš kasdieninio gyvenimo perspektyvos. Todėl MEPA projekto vyresniosios ambasadorės mokytojos Sonata Jončienė ir Laura Grodeckienė pakvietė Ig ir IIg klasių mokinius į integruotą pilietiškumo pagrindų ir geografijos pamoką – diskusiją. MEPA projekto jaunesniosios ambasadorės dešimtokės Guoda, Austėja, Gabija, Gabrielė ir Agnė moksleiviams pristatė pasirinktą diskusijai antrą modulį – „Kaip gaminame žalią ir aplinkai draugišką energiją.“ Susipažinę su pateikta informacija, šios diskusijos metu moksleiviai pasidalino savo nuomone apie klimato kaitos mažinimo veiksmus ir Europos ateitį. Diskutuodami grupėse atsakė į pateiktus du klausimus apie gamybą ir naudojimą bei teisingą pertvarką. Klausimų atsakymus išreitingavo. O visų grupių bendri rezultatai buvo pateikti Europos klimato pakto svetainėje Europos Komisijai. Džiaugiamės prisidėję prie bendrų visos Europos rezultatų, kurie bus pateikti ES politikos formuotojams ir pristatyti Europos ateities konferencijoje, skirtoje Europos ateities klimato politikai.