2021-11-26 dalyvavome „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ projekto planavimo renginyje Vilniuje, kurio pagrindinis siekis – idėjų vystymo žemėlapių kūrimas ir pristatymas. Įsivertinome, kaip sekasi įgyvendinti planavimo etapo uždavinius ir įkvėpėme vieni kitus bendram, kokybiškam darbui mokyklose.