Integruotos pilietiškumo pagrindų – etikos pamokos „Tolerancijos žibintas sušildo mus kiekvieną“

2023 m. lapkričio 17 dieną I g ir II g klasių mokiniams vyko integruotos pilietiškumo pagrindų – etikos pamokos „Tolerancijos žibintas sušildo mus kiekvieną“, skirtos paminėti Tolerancijos dienai. Mokytojos demonstruodamos pateiktis mokiniams priminė, kas yra tolerancija, kad ši diena Lietuvoje minima jau 20-tą kartą. Šių metų simbolis – žibintas, todėl pirmiausiai mokytojos pateikė individualią užduotį – parašyti, kokias asociacijas sukelia šis žodis. Mokiniai, susiskirstę į darbo grupes, lygino savo parašytas mintis su draugų mintimis, vėliau su Tarptautinės komisijos apibūdinta simbolio reikšme. Kitoje užduotyje rašė po du – tris pavyzdžius tolerancijos/netolerancijos iš savo patirties, mokyklos gyvenimo, nagrinėjo ir vertino, kokias gali sukelti teigiamas/neigiamas emocijas, pasekmes. Vėliau savo įžvalgas pristatė klasės draugams. Mokytojos pasidžiaugė, kad visų mokinių supratimas apie Toleranciją pagilėjo, nes mokiniai pamokos pabaigoje teigė, jog praplėtė supratimą apie Tolerancijos reikšmę bei elgsenos pasekmes. Įsivertinimas dešimtbalėje rodyklėje parodė, kad buvo smagu dirbti bei bendradarbiauti grupėse, aktyviai įsitraukti į veiklas.