Edukacinis užsiėmimas „Senolių pramintu taku”

Spalio 12 d. antrokai skubėjo į mokyklos muziejų, kur vyko edukacinis užsiėmimas „Senolių pramintu taku”. Mokinius šiltai pasitiko ir šišioniškių tarme pasveikino tautiniais rūbais pasipuošusios mokytojos Rita ir Jūratė. Antrokai sužinojo, kaip vadinasi mūsų kraštas, kaip kalbėjo anksčiau čia gyvenę žmonės. Patys išmoko pasakyti keletą tarmiškų žodžių. Mindami mįsles susipažino su muziejaus eksponatais. Po pažinties su gilią praeitį menančiais daiktais mokiniai išbandė audėjo amatą – audė Mažosios Lietuvos vėliavos spalvų juosteles. Vienų rankose darbas tirpte tirpo, kitiems teko rimtai paplušėti. Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms už atvertą praeities skrynią.