Netradicinė matematikos ir fizikos pamoka Tauragės šilumos tinkluose

Kovo 17 dieną 10 klasės mokiniai su matematikos mokytoja L. Verpečinskiene ir fizikos mokytoju V. Verpečinskiu vyko į netradicinę pamoką – integruotą matematikos ir fizikos edukacinę mokomąją ekskursiją į Tauragės šilumos tinklus. Išvykos tikslas – suteikti tarpdalykinio turinio informaciją, sieti mokomąją medžiagą su aplinkoje vykstančiais reiškiniais, mokslo ir technikos pažanga. Pamokos tema: Šilumos gamyba ir perdavimas biokuro katilinėje. Tauragės šilumos tinklų direktorius A. Arcišauskas pats pravedė pamoką ir išsamiai suteikė informaciją apie įmonės veiklą, atsakė į mokinių užduotus klausimus. Pagrindinė įmonės veikla šilumos gamyba ir tiekimas. Įmonės vadovas mokiniams papasakojo kokį kurą naudoja šioje įmonėje, iš kur gauna smulkintą medieną, kiek sunaudoja kuro per dieną ir per visą šildymo laikotarpį, kokia vandens padavimo į tinklus maksimali temperatūra, kaip vyksta darbas, kokias naujoves ir inovacijas taiko, kad įmonė taptu ekologiška. Šioje pamokoje mokiniai galėjo iš arti susipažinti su įmonės vykdoma veikla, apžiūrėti įrenginius. Sužinojo, ko reikia, kad galėtų tapti šilumininku. Mokinių apklausa parodė, kad netradicinė pamoka mokiniams labai patiko, buvo naudinga, dėl to ateityje planuojame ieškoti daugiau matematikos ir fizikos sąlyčio taškų ir bendradarbiauti, vykdyti mini projektus, atlikti praktinius tiriamuosius darbus.