Diskusija „Kokių pokyčių norime Europos jaunimo, švietimo ir kultūros srityje?“

2022-01-27 Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos jaunosios  ir vyresniosios MEPA projekto ambasadorės dalyvavo diskusijoje „Kokių pokyčių norime Europos jaunimo, švietimo ir kultūros srityje?“. Renginys vyko zoom platformoje. Trumpą pristatymą pateikė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje laikinoji vadovė Agnė Kazlauskaitė. Diskusijos pradžioje buvo pateikta apklausa ir paprašyta pasirinkti tris sritis, kurios mūsų manymu yra svarbiausios Europos jaunimo, švietimo ir kultūros ateičiai. Paaiškėjo, kad aktualiausios yra studijos, dėstymas ir studentų tobulėjimas; jaunimo tobulėjimo galimybės užsienyje; švietimo prieinamumas skirtingoms visuomenės grupėms.  Po šios apklausos savo nuomonę išsakė VU TSPMI Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas bei VU TSPMI docentė Nerija Putinaitė. Išvadoje buvo pastebėta, kad švietimas – ta ašis, apie kurią sukasi daug problemų. Toliau vyko idėjų dirbtuvės darbo grupėse „Kokie yra pagrindiniai Europos jaunimo, švietimo ir kultūros srityse kylantys iššūkiai ir kaip juos įveikti?“. Kiekviena grupė iškėlė po dvi – tris problemas ir pateikė jų sprendimo būdus.  Tada vyko grupių rezultatų pristatymai bei aptarimas, po kurių buvo pateikta dar viena apklausa „Kurias šių idėjų palaikote labiausiai?“. Rezultatas: daugiau praktikos galimybių, ypač apmokamų, su galimybe pasilikti tame darbe; gerinti psichologinę moksleivių būseną; mažinti švietimo programų mokyklose krūvį.

Tai ką sužinojo jaunosios ambasadorės apie jaunimo galimybes ES, apie mainus ir studijų galimybes, pristatys moksleiviams pilietiškumo pagrindų pamokose.