Ugdymo planas

Ugdymo proceso įgyvendinimo tikslas – sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

Ugdymo proceso įgyvendinimo uždaviniai:

  • siekti, kad kiekvienas mokinys nuolat ir nuosekliai įgytų naujų žinių, gebėjimų ir kompetencijų;
  • individualizuojant, diferencijuojant ir suasmeninant ugdymo procesą tobulinti patyriminį ir analitinį mokymą(si);
  • stiprinti mokinių vertinimo ir įsivertinimo procesą siekiant individualios pažangos;
  • Stiprinti mokinių asmeninę atsakomybę, savarankiškumą, gebėjimą planuoti laiką mokantis nuotoliniu būdu ir namuose.

Parsisųsti planą