„Žmogus su negalia irgi gali”

Kovo 17 d. ketvirtokai dalyvavo edukacinėje veikoje „Žmogus su negalia irgi gali“, kurią vedė Lietuvos aklųjų bibliotekos bibliotekininkė-edukatorė Henrika Nedzveckienė, sukūrusi nuostabią emocinę atmosferą veiklos metu. Mokiniai susipažino su įvairiomis negalėmis, kaip elgtis su neįgaliais žmonėmis, aktyviai dalyvavo diskusijose. Susipažino su įžymiais žmonėmis, kurie turėjo negalią, jų pasiekimais. Svarbiausia- mokėsi empatijos, priimant „kitokį“ žmogų, ir gilino prevencinėje Antro žingsnio programoje įgytas žinias. Pamokos vertinimas įvyko grupėje „Ketvirtokai VJBG“.

Popietė „Neblėstanti kultūros nešėjų šviesa“

Simboliška, jog kovo 16 dieną pagerbiant knygnešius Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje surengta popietė „Neblėstanti kultūros nešėjų šviesa“. Prisimintas ne tik XIX amžiaus fenomenas – knygnešystė, bet ir paminėti šviesuoliai, kuriems skirti 2021-ieji metai, tai archeologė, profesorė Marija Gimbutienė ir poetas, filosofas Vytautas Mačernis. Mokiniai skaitė pranešimus, deklamavo sonetus, dalyvavo viktorinoje. Džiugu, kad knygos, kultūros šviesa švyti mūsų kasdienybėje.

Akcija „Būk saugus, mokiny!”

Gimnazija vykdo akciją „Būk saugus, mokiny!”. Šiandien įvyko pirma prevencinė-nuotolinė pamoka 5-8 klasių mokiniams ” Gaisras. Kaip išvengti gaisrų (Galimos gaisro kilimo priežastys. Veiksmai kilus gaisrui) .”Pamoką vedė Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistė Renata Ambrazevičienė.

  

Kūrybos virusas 2021

Vasario mėn. Vilkyšių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko edukacinė popietė ,,Kūrybinės dirbtuvės“, kurią organizavo
technologijų vyr. mokytoja Vidutė Stankuvienė ir praktikantė Radvilė Guntarskienė. Jos metu mokiniai buvo supažindinti su įvairiom atlikimo technikom ir sukūrė nuostabių darbų.
 

NACIONALINIS KONKURSAS „LIETUVOS ISTORIJOS ŽINOVAS 2021“

Kovo 10 d. gimnazijos I – IV klasių moksleiviai, paskatinti ir padrąsinti istorijos mokytojos Sonatos Jončienės,  dalyvavo NACIONALINIAME KONKURSE „LIETUVOS ISTORIJOS ŽINOVAS 2021“, kurį organizuoja Lietuvos istorijos mokytojų asociacija su partneriais: Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarija, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetas, naujienų portalas „Delfi.lt”, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, istorijos korepetitorius internete „GoHisto”. Mokytoja pasidžiaugė mokinių aktyvumu, žingeidumu bei domėjimusi savo Lietuvos valstybės istorija ir linki stiprinti pasididžiavimą savo Tėvyne.   Visus norinčius pasitikrinti savo žinias, nedalyvaujant konkurse, galima nuo kovo 10 d. 13.00 val. iki 11 d. 24.00 val.

 https://www.delfi.lt/media/istorijos-zinovas/

Tikriausiai kiekvienam lietuviui Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji yra pačios svarbiausios datos apmąstant Lietuvos valstybingumo raidos kelią XX ir XXI amžiuje. Abiejų datų turinys skirtingas, tačiau kartu jos pasakoja apie modernios Lietuvos istoriją ir pagrindžia Lietuvos valstybės tęstinumą.  Artėjant Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės gimtadieniui, I – IV klasių gimnazistai kovo 9-10 dienomis dalyvavo edukacinių  istorijos pamokų cikle „2 dienos/2 istorijos“, kurias vedė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus edukatorės Simona ir Agnė. I dalyje „Valstybingumas ir dailė“ mokiniai susipažino su XX a. I pusės dailininkais ir jų darbais, vykdytomis veiklomis drauge su kitais kultūros veikėjais, Lietuvos simbolių kūrimu siekiant bendro tikslo – iškovoti šalies laisvę. II dalyje „Valstybė – moteris – menas“ susipažino su moterimis, kūrusiomis Lietuvą XX a. I pusėje, jų kūrybos ypatumais, prisiminė sufražizmo, emancipacijos sąvokas, sužinojo apie moterų vaidmenį kuriant nepriklausomą valstybę bei priežastis, kodėl jos nepasirašė Lietuvos Nepriklausomybės akto.                                                                               Istorijos mokytoja Sonata Jončienė dėkoja visiems, prisijungusiems į edukacijas, Kamilei Majoravičiūtei ir Evelinai Rukšnaitytei už aktyvų atsakymus į edukatorių klausimus ir visiems linki gražios, prasmingos Kovo 11-osios šventės. Kiekvieną dieną savo mažais darbais prisidėkime prie valstybės kūrimo.

Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Į Lietuvių kalbos dienų renginius įsitraukė Ig klasė. Mokiniai stebėjo tinklalaidės „Valstybinės kalbos prestižo stiprinimas: istorijos kontekstai ir ateities perspektyvos“ tiesioginę transliaciją, kurią surengė Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka. Tinklalaidės dalyviai diskutavo ir išsakė savo nuomonę apie valstybinės kalbos prestižo stiprinimą. Mokiniai, remdamiesi išgirsta informacija, padarė išvadą: rūpinimasis kalba – nuolatinis nenutrūkstamas vyksmas, nes ir XXI a. valstybinei kalbai kyla grėsmių.