Komisijos ir darbo grupės

Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupė

Irena Taliatienė – vadovė

Petras Stankus, Vidutė Stankuvienė – grupės nariai

Tikslas:

Formuoti jaukias  mokymosi aplinkas, informuoti visuomenę apie veiklą, išskirtinumą, pasiekimus bei kurti palankią nuomonę apie ją.

 Uždaviniai:

  • 1.  Kurti jaukią, informatyvią, su vietos kultūra susijusią gimnazijos aplinką;
  • 2. Stiprinti priklausymo bendruomenei jausmą, skatinti didesnį bendruomenė narių įsitraukimą į bendrą veiklą;
  • Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene ryšius, kurti nauju

Įvaizdžio formavimo grupės darbo planas

Parsisųsti

IKT koordinatoriai

Irena Taliatienė, Rita Valiukienė

Veiklos tikslas – informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese.

Veiklos uždaviniai:

  1. Rūpintis mokyklos informacinės sistemos plėtra;
  2. Užtikrinti mokyklos pedagogų informacinio raštingumo kvalifikacijos raidą;
  3. Padėti mokytojams integruoti informacines technologijas į įvairių dalykų mokymą.

IKT koordinatorių veiklos planas

Parsisųsti

Darbo grupė gimnazijos veiklos planui 2021 metams parengti

Parsisųsti

Darbo grupė strateginiam gimnazijos planui 2020-2025 metams parengti

Parsisiųsti