5 – 6 klasių mokiniai netradicinėje matematikos pamokoje.

Birželio 6-7 dienomis 5 – 6 klasių mokiniai turėjo netradicinę matematikos pamoką. Mokiniai Vilkyškiuose stebėjo pravažiuojančius automobilius ir rinko duomenis. 5-kai stebėjo automobilių spalvą, o šeštokai – automobilių markę. Rinkdami duomenis, mokiniai tobulino matematines, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas.