2 klasės STEAM diena

Birželio 5 d. 2 klasės mokiniai savo laiką skyrė STEAM veikloms. Panaudodami matematikos, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų žinias kūrė paveikslą iš pusės, trečdalio ir ketvirtadalio bei plakatą „Skaičiais apie save”. Pasiskirstę grupėmis atliko pasaulio pažinimo žinias pagilinančius tyrimus apie daiktų judėjimą, šiluminės energijos perdavimą. Aiškinosi, kaip šiluma veikia maistinius dažus, kuri medžiaga geriausiai padeda išlaikyti šilumą. Smagu mokytis kitaip.