Seminaras ,,Pamokos organizavimas pagal atnaujintą ugdymo turinį”

Vasario 20 d. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pedagogai dalyvavo Rasos Mašurinienės seminare ,,Pamokos organizavimas pagal atnaujintą ugdymo turinį”. Pranešėja kalbėjo apie Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo svarbą. Pristatė esminius pamokos planavimo žingsnius. Komandinio darbo metu pedagogai dar kartą prisiminė kompetencijas, analizavo jų taikymą ugdymo procese. Kūrė pamokos planus netradicinėse aplinkose.