Netradicinė integruota pamoka „Esu ne čia. Man reikia grįžt.“ (J. Bobrovskis – A. Mackus)

Vasario 12 d. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV(A) klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis Rima Navickiene ir Vilma Vaivadiene bei vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbiene dalyvavo integruoto projekto „A. Mackus ir J. Bobrovskis mūsų krašto istorinio ir kultūrinio naratyvo kontekste“ baigiamojoje pamokoje. Mokiniai deklamavo su mūsų kraštu susijusių poetų eilėraščius, išradingai pristatė J. Bobrovskio ir A. Mackaus eilėraščių lyginamąsias interpretacijas, atskleidė savo kūrybinius sugebėjimus. Apmąstydami ir apibendrindami projekto veiklas gimnazistai kūrė glaustą šiandieninės Lietuvos pristatymą, kurį pateiktų poetams, jeigu šie sugrįžtų į kraštą, kurio labai ilgėjosi. Jūratė Caspersen, Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros komisijos pirmininkė, visiems projekto dalyviams perdavė vaišių – šveicariškų saldumynų.
Prasmingas bendradarbiavimas praturtino projekto dalyvius, tikimės, įkvėpė naujoms veikloms.