Visuotinio tėvų susirinkimo akimirkos.

2024-02-06 įvykusio Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos Visuotinio tėvų susirinkimo akimirkos. Ačiū mokiniams už meninius pasirodymus, o tėveliams ir svečiams už gausius aplodismentus. 🙂