Skaičiai ir raidės žiemą

Sausio 23 dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų veikla „Skaičiai ir raidės žiemą” vyko ugdymosi sodelyje. Vaikai išsirinkę gražiausią spalvą, pasičiupę teptukus, sniege rašė jau išmoktas raideles ir skaičiukus. Pasirodo galima rašyti ne tik lape ar sąsiuviniuose, bet ir sniege.