Pagėgių savivaldybės mokinių konferencija ,,Tiriamųjų, kūrybinių idėjų įprasminimas”

Projektų rengimas-tai puiki priemonė pagyvinti ugdymo procesą, ugdyti savarankiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus ir idėjas.                Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija organizavo Pagėgių savivaldybės mokinių konferenciją ,,Tiriamųjų, kūrybinių idėjų įprasminimas”. Konferencijoje pristatyti aštuoniolika projektinių darbų, kurie atskleidė šiuolaikinio ugdymo galimybes. Džiugu -,,Augate Jūs-augs ir kiti”.