Respublikinė metodinė mokytojų konferencija ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarumo užtikrinimas”

Balandžio 12 dieną vyko respublikinė metodinė mokytojų konferencija ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarumo užtikrinimas”, kurią organizavo Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pedagoginė bendruomenė. Žingeidūs mokytojai ugdo žingeidžius mokinius. Laimingi mokiniai, kuriuos moko kūrybiški, kompetentingi, savo srities profesionalai. Nuoširdžiai dėkoju konferencijos dalyviams.

Pagarbiai direktorė Rima Auštrienė