Raštingiausio gimnazisto konkursas

Kovo mėnesio pirmąją savaitę gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos dienų renginiai. Tradiciniame „Raštingiausio gimnazisto“ konkurse dalyvavo 17 Ig-IVg mokinių. Konkurso nugalėtoja tapo Austėja Jonkaitytė (IVg kl.). Antrąją vietą iškovojo Aneta Pociūtė ir Agnė Galkauskaitė iš IIIg kl. Gabrielei Kyzelytei (IIIg kl.) ir Nedui Grodeckui (IIg kl.) atiteko III vieta. Dailyraščio konkurse varžėsi 5-8 klasių mokiniai. I vietos laimėtoja – Andrėja Jankauskaitė (7 kl.). II vietą pelnė Evelina Bagdonaitė (5 kl.) ir Marija Stonytė (7 kl.). III vieta atiteko Emai Kiviliūtei (5 kl.) ir Ugniui Stasiulevičiui (8 kl.). Konkursų prizininkams diplomus ir saldžias dovanėles įteikė gimnazijos direktorė Rima Auštrienė. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Asta Dapšienė, Rima Navickienė ir bibliotekininkė Laura Grodeckienė mokinius pakvietė į popietę „Pažinkime Klaipėdos krašto kultūrą“, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Dalyviai žiūrėjo dokumentinio filmo „Mažoji Lietuva“ fragmentus, klausėsi raiškiai skaitomų M. Mažvydo ir K. Donelaičio tekstų. Prisimintas šviesuolis Vydūnas, jo požiūris į gimtąją kalbą: „Kalbą reikėtų vadinti tautos vėliava. <…> nieku kitu tauta neapreikš savo širdies, sielos ir dvasios taip, kaip savo kalba.“ Visus suintrigavo įdomūs faktai apie Rambyno kalną. Popietėje pagilintas žinias mokiniai įsivertino atlikdami testą. Rezultatai parodė, jog jaunajai kartai yra svarbi gimtoji kalba, kultūra.